Informace ke studiu.

Literárně dramatický obor vznikl v roce 1988. P.uč. Jana Fixová zaměřila svou práci na dramaticko- slovesnou prácii. V roce 1994 nastoupil p.uč. Ivan Křešnička, který založil oddělení loutkářské. Po jeho odchodu se opět vrátila práce oboru do původních kolejí. Od roku 2004 pracuje s dětmi p. J.Lhotská, která přišla do Strakonic z Kralup nad Vltavou. Její žáci vzorně reprezentují školu až do ústředních kol (Dětská scéna,Wolkerův Prostějov, Valmez). J. Lhotská je předsedkyní krajské umělecké rady literárně dramatického oboru a působí také jako lektorka dramatických seminářů.

Vítek Malota, žák naší školy, se stal již několikanásobným vítězem národního kola recitační soutěže Dětská scéna. V roce 2010 získal za svůj přednes nejvyšší ocenění - Zlatého Pegase- v ústředním kole celostátní soutěže dramatických oborů ZUŠ, kam postoupil spolu s Klárou Topinkovou.

Vedle samotné recitace jsou žáci vedeni i ke kolektivní dramatické práci. S divadelním představením "Je to naprosto jisté" uspěli nejen v celostátním kole soutěže Dětského divadla, ale také na Jiráskově Hronovu 2009. V roce 2010 vystoupili na mezinárodním festivalu ke Světovému dni divadla v pražském Divadle v Celetné. V tomto roce také vznikl divadelní soubor Centrální zádrhel, který se představil veřejnosti "Minikomedií" Pierra Henriho Camiho.​

Co nabízíme ?

Zdokonalení mluvního projevu , rozšíření slovní zásoby. Práci individuální i v kolektivu. Kultivaci vystupování, pomoci při zvyšování sebevědomí a sebejistoty. Zkušenosti z vystupování na jevišti.

Tento obor rozvíjí schopnost zobrazit lidské chování a jednání, schopnost vciťovat se do psychiky jiného člověka prostřednictvím rolí.

Učí správným dechovým návykům, rozeznívat hlas v prostoru a pečlivě vyslovovat, vědomě používat mimiku, gesta a chápat svoje tělo jako nástroj nonverbální komunikace.

Dramatická výchova rozvíjí individualitu každého žáka a současně i kolektivní cítění a smysl pro týmovou spolupráci. Nabyté dovednosti využijí žáci ve všech profesích, kde je kladen důraz na dobré mezilidské vztahy.​

Jaké by měly mít děti předpoklady ?

K talentovým zkouškám stačí zájem a zdravý hlasový fond.​

Co vaše děti u nás čeká?

Rozvoj přirozených předpokladů a schopností pod dohledem zkušených a kvalifikovaných pedagogů, smysluplné naplnění volného času, celkové obohacení osobnosti, prezentace na veřejnosti, účast v soutěžích nebo na kulturních akcích, zájezdy za poznáním a samozřejmě i noví kamarádi.

Studium je rozděleno do dvou stupňů. Ukončení prvního stupně souhlasí s ukončením základní školní docházky. Ukončení druhého stupně odpovídá ukončení úplného středního vzdělání. Na konci každého stupně čeká žáky forma veřejné prezentace a závěrečné vysvědčení.​

Výhody naší nabídky.

Záruka odbornosti a kvalita pedagoga, finančně výhodná hodinová dotace, příprava na příjimací zkoušky na školy uměleckého zaměření nebo ke studiu na školách s pedagogickým zaměřením, prezentace na veřejnosti, účast na celostátních soutěžích, kulturní rozhled.