Informace ke studiu.

Základní umělecké školy ve Strakonicích je nejstarším oborem školy. Výuku zahájil 1.11.1939, kdy se na škole vyučovalo klavíru a houslím. V současnosti v tomto oboru působí na škole 22 učitelů. Nabízí výuku hry na smyčcové nástroje (housle, violoncello, kontrabas), dechové nástroje (zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, tubu), bicí,klavír, keyboard, kytaru,akordeon, dudy, sólový a sborový zpěv.

Co nabízíme ?

Hru na klavír, housle, violoncello, kontrabas, kytaru, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, tenor, tubu, akordeon, dudy, keyboard, bicí, sólový a sborový zpěv.

Jaké by měly mít děti předpoklady ?

Vítány jsou děti zvídavé, které se rády pochlubí vším, co umí, nemají problémy se soustředěním a rádi vystupují na veřejnosti. K talentovým zkouškám by měly umět zazpívat jednoduchou lidovou píseň, zopakovat krátké zahrané melodie a zatleskané rytmy, mít fyzické předpoklady pro hru na vybraný nástroj. Hru na dechové nástroje lze doporučit i dětem s drobnými dechovými problémy. Přijetí ke studiu závisí nejen na talentu, ale i na naplněnosti tříd.

Co vaše děti u nás čeká ?

Rozvoj přirozených předpokladů a schopností pod dohledem zkušených a kvalifikovaných pedagogů, smysluplné naplnění volného času, celkové obohacení osobnosti, prezentace na veřejnosti, účast v soutěžích nebo na kulturních akcích, zájezdy za poznáním a samozřejmě i noví kamarádi.

Studium je rozděleno do dvou stupňů. Ukončení prvního stupně souhlasí s ukončením základní školní docházky. Ukončení druhého stupně odpovídá ukončení úplného středního vzdělání. Na konci každého stupně čeká žáky forma veřejné prezentace a závěrečné vysvědčení.

Výhody naší nabídky.

Záruka odbornosti a kvalita pedagoga, finančně výhodná hodinová dotace, příprava na příjimací zkoušky na školy uměleckého zaměření nebo ke studiu na PF, prezentace na veřejnosti, účast na celostátních soutěžích, kulturní rozhled.

V hudebním oboru máte navíc možnost zapůjčení některých hudebních nástrojů za velmi nízký poplatek (housle, violoncello, klarinet, kontrabas, žesťové nástroje), využití notového archivu, 2-3 x ročně zajímavý zájezd za kulturou, zvýhodněné vstupné na koncerty MěDK Strakonice, odborná pomoc při koupi vlastního nástroje. Kromě individuální výuky hry na hudební nástroj, je součástí studia výuka hudební teorie (do 5. ročníku), komorní a souborová hra (od 3. ročníku), možnost zapojení v souboru dudácké muziky, dechovém a tanečním souboru nebo pěveckém sboru.