HISTORIE 

Pod názvem Městská hudební škola bylo zahájeno vyučování 1.11.1939.

Oficiální statut získala až 1.4.1940. V té době učili 2 učitelé 7 dětí na housle, 4 na klavír a jeden zpěv.​

Původní hudební zaměření školy bylo postupně rozšiřováno. K hudebnímu oboru přibyly v roce 1961 výtvarný, v roce 1977 taneční a v roce 1988 literárně dramatický. Ve školním roce 2005/2006 na škole působí 31 učitelů, 5 provozních zaměstnanců a vyučování navštěvuje 724 žáků.​

Působiště školy se mnohokrát měnilo. Od roku 1953 sídlil hudební obor v budově zámku v historickém areálu hradu na soutoku řek Otavy a Volyňky.​
V roce 1993 se část hudebního oboru přestěhovala do budovy bývalé ZŠ v ulici Kochana z Prachové v centru města. Do této budovy se v roce 2003 přestěhoval z ateliéru v ul. Svatopluka Čecha i výtvarný obor a z budovy zámku taneční obor.

Škola vstoupila do povědomí strakonické veřejnosti řadou svých pedagogických úspěchů, pravidelnými veřejnými koncerty, vzdělávacími pořady pro MŠ i ZŠ, výstavami.​

Vychovala řadu významných osobností naší kulturní scény, řadu pedagogů, muzikantů, výtvarníků, architektů, řadu nadšených amatérů.​

Na škole tradičně působí instrumentální soubory. V 60. letech to byl harmonikový soubor V. Vondráka, houslový soubor B. Kotmela a dechový orchestr L. Roma. V r.1969 k nim přibyla dudácká muzika V. Hrubého. 

V současnosti pracuje na škole dechový soubor, dudácká muzika, taneční orchestr, pěvecký sbor a keltský soubor Ádh Mór.


SOUČASNOST

Dnes má škola 750 žáků, 4 obory a přes 30 učitelů.​

Za dobu své existence několikrát měnila své působiště. V současnosti naleznete hudební obor v budově zámku a v budově v ulici Kochana z Prachové, kde současně působí i další obory - výtvarný, taneční a literárně dramatický.​

Škola vychovala řadu vynikajících profesionálů i amatérů.​

Možná mnozí z vás nevíte, že i například bývalého ministra kultury Václava Riedlbaucha.​

Profesionálně se hudbě věnují i jeho další sourozenci - Jan, Josef a Marie, z dalšího bratra Rudolfa se stal významný výtvarník a pedagog.​

Strakonickou školou prošli i houslisté Václav Hudeček, Oldřich Vlček, dirigent, klavírista, cembalista a flétnista Vojtěch Spurný a další.

Řada našich žáků se stala pedagogy - na konzervatořích i v uměleckých školách.

​Na naší škole to jsou Marie Piklová, Petr Karas, Jindra Jandová, Lubomír Mráz, Miroslav Lukeš, Pavel Reitmaier, Petra Bedřichová, Alena Šabková, Bohuslav Šabek, Josef Pilný, Ivana Schwarzová, Dita Uhriková, Alice Janotová.

​Výtvarný obor podchytil zájem a nasměroval budoucí akademické malíře, architekty, scénické výtvarníky, pedagogy, keramiky, restaurátory, designéry, aranžéry.

​Strakonický taneční obor absolvovala skvělá bývalá sólistka Jihočeského divadla a učitelka Naděžda Hrušková, učitelka Alice Janotová.

​Cílem školy však není jen zaměření na profesionální dráhu, ale i výchova výborných a nadšených amatérů.