L Bandtaneční orchestr 
Vznikl v r. 2003 pod vedením M. Lukeše

Má za sebou řadu úspěšných místních vystoupení.

V jeho repertoáru je klasická jazzová a taneční muzika.

V ústředním kole soutěže ZUŠ v roce 2007 v Litvínově obsadil krásné 3. místo v kategorii jazzových orchestrů.

V roce 2010 v Litvínově v konkurenci tanečních orchestrů ZUŠ celé republiky zvítězil


Dechový orchestr

Založil F. Zetek v r. 1998, nyní vede J. Pilný

Dechový orchestr ZUŠ Strakonice vznikl zhruba před 20ti lety v roce 1998. Zakladatelem se stal František Zetek, který nejprve začínal jen se zobcovými flétnami, postupně se mu však orchestr rozrostl na klasické složení. Navázal tak na práci Ladislava Roma, kterou zde zanechal jako bývalý pedagog. Orchestr začal postupně stále více vystupovat a jezdit na soustředění na Lipno. Ve městě Oude Pekela v Nizozemsku dokonce reprezentoval Českou republiku. Postupem času se složení orchestru začalo zmenšovat a zůstalo pouze u trumpet, baskřídlovek, bicích, basové kytary a keyboardu. Tento menší orchestr však i přesto vystupoval na různých kulturních akcích. V roce 2016 převzal orchestr pan učitel Josef Pilný, který byl též členem orchestru a bývalým žákem pana učitele Františka Zetka. Josef Pilný změnil obsazení orchestru a také repertoár. Dlouhou dobu trvalo celý orchestr sehrát a sestavit jej do dnešní podoby tak, aby byl schopný vystupovat. V roce 2018 pochodoval společně s Nektarkou při Zemském finále mažoretkových skupin ve Strakonicích. Spojení těchto dvou orchestrů bylo možné vidět a slyšet i na Dudáckém festivalu ve Strakonicích. V témže roce se ve Strakonicích uskutečnil první ročník soutěžní přehlídky dechových orchestrů ,,O zlatou taktovku Ladislava Roma". V těžké konkurenci se nakonec orchestru podařilo umístit ve stříbrném pásmu. Josef Pilný se tak snaží navázat na tradici, kterou po sobě zanechal Ladislav Rom, a vytvořit tak orchestr, který zůstane v srdcích všech jeho členů po mnoho let.

Fere Angeli - pěvecký sbor

Založila v roce 2002 uč. O.Říhová. Pod vedením sbormistryně Marcely Mikové pracuje od r. 2004.

Sbor od té doby získal řadu významných ocenění

v republikových soutěžích v Praze (Zahrada písní), Uničově (celostátní přehlídka oceněných školních dětských pěveckých sborů).

V roce 2007 se poprvé zúčastnil mezinárodního festivalu pěveckých sborů v Alte Pusteria v Itálii.

V roce 2010 získal na mezinárodní soutěžní přehlídce v belgickém Neerpeltu nejvyšší ocenění, v roce 2014 přivezl zlatý diplom z mezinárodního festivalu pěveckých sborů v chorvatské Poreči, v roce 2015 opět nejvyšší ocenění na italském festivalu v Alte pusteria.

Dudácká muzika P. Retmaiera

Reprezentuje naši školu doma i v zahraničí

Pravidelně vystupuje na Mezinárodním dudáckém festivalu ve Strakonicích, také již účinkovala na folklórním festivalu ve Strážnici, na dětském folklórním festivalu v Břeclavi, na Chodských slavnostech v Domažlicích

Tradici dudácké muziky na škole zahájil uč. Vojtěch Hrubý v roce 1969, od roku 1992 do června 2016 vedl dudáky a dudáckou kapelu uč. B. Šabek. V září 2013 vznikla paralelně nová Malá dudácká muzika, kterou založila uč. Julie Vlčková.

Malá dudácká muzika přebírala postupně dudáckou tradici ve škole. Od září 2015 pracují tito dudáci pod vedením Pavla Reitmaiera.

Dudácká muzika J. Vlčkové

Založila J. Vlčková v r. 2013

Od. r. 2018 obnovena po mateřské dovolené činnost souboru s novými žáky, kteří již stihly vystoupit na všech významných akcích ( Závěrečný koncert ZUŠ, Dudácký festival, 100 let republiky) a na několika menších. Věkový rozptyl je 11 - 18 let.

Ádh Mór

Hraje keltskou muziku

Na škola začal působit v roce 2007/8 pod vedením P.Reitmaiera.

Soubor nabízí na škole uplatnění dalším nástrojům.

V roce 2012 získal ocenění v ústředním kole soutěže ZUŠ v Mikulově.

V současnosti reprezentuje školu na řadách kulturních akcí ve městě.