Taneční obor

Informace ke studiu.

Počátky tanečního oboru sahají do roku 1977. Systematicky začal pracovat až s příchodem kvalifikované učitelky paní Evy Kostolanyiové v roce 1982. Od roku 1996 přebírá obor na plný úvazek její manžel Ján Kostolanyi. Oba přišli do Strakonic z bratislavského národního divadla.
Od ledna roku 2006 přebraly štafetu výuky bývalé žákyně školy Naděžda Hrušková (sólistka baletu Jihočeského divadla) a Alice Janotová (absolventka tanečního studia pražské HAMU).
Od roku 2009 vyučuje obor Alice Janotová.

Co nabízíme?

Děti se hravou formou seznámí se základy klasického, moderního a lidového tance.
Při pravidelném pohybovém rozvíjení si zdokonalí držení těla, fyzickou zdatnost a ohebnost.
Jaké by měly mít děti předpoklady?
Měly by být v dobré zdravotní kondici, pohybově uvolněné, vnímavé, s rytmickým a hudebním cítěním.
U talentových zkoušek předvedou rozsah své pohyblivosti a hudebně pohybového vnímání.

Co vaše děti u nás čeká ?

Rozvoj přirozených předpokladů a schopností pod dohledem zkušených a kvalifikovaných pedagogů, smysluplné naplnění volného času, celkové obohacení osobnosti, prezentace na veřejnosti, účast v soutěžích nebo na kulturních akcích, zájezdy za poznáním a samozřejmě i noví kamarádi.
Studium je rozděleno do dvou stupňů. Ukončení prvního stupně souhlasí s ukončením základní školní docházky. Ukončení druhého stupně odpovídá ukončení úplného středního vzdělání. Na konci každého stupně čeká žáky forma veřejné prezentace a závěrečné vysvědčení.

Výhody naší nabídky.

Záruka odbornosti a kvalita pedagoga, finančně výhodná hodinová dotace, příprava na přijímací zkoušky na školy uměleckého zaměření nebo ke studiu na školách s pedagogickým zaměřením, prezentace na veřejnosti, účast na celostátních soutěžích, kulturní rozhled.