Informace ke studiu.

Má již tradičně dominantní postavení v soutěžích celostátních i mezinárodních. Jako vítězové soutěží byli mnohokrát pozvání do zahraničí, zúčastňují se zahraničních projektů. Jejich práce, zdobí areál strakonické nemocnice, prostory radnice, krajského úřadu a dalších institucí. Za dobu své existence tvořili žáci se svými učiteli například v Holandsku, Francii, Rakousku, na Krétě, v Německu.

Co nabízíme ?

Děti se seznámí s kresbou, malbou, grafikou, keramikou, budou pracovat s různými materiály.

Při výuce budou vedeni k tvořivosti, rozvíjení fantasie a citlivému vnímání světa. Na poznávacích zájezdech rozšíří svůj rozhled a budou vedeni k pozitivnímu vztahu k výtvarnému umění.

Výtvarný obor je na škole vybaven 2 tiskařskými lisy na grafiku, PC s grafickým programem, modelovnou s keramickou pecí, hrnčířským kruhem, má vlastní knihovnu, video, digitální fotoaparát, videokameru.

Jaké by měly mít děti předpoklady?

Vítány jsou děti zvídavé, tvořivé a nápadité. U talentových zkoušek nakreslí obrázek na zadané téma.

Co vaše děti u nás čeká ?

Rozvoj přirozených předpokladů a schopností pod dohledem zkušených a kvalifikovaných pedagogů, smysluplné naplnění volného času, celkové obohacení osobnosti, prezentace na veřejnosti, účast v soutěžích nebo na kulturních akcích, zájezdy za poznáním a samozřejmě i noví kamarádi.

Studium je rozděleno do dvou stupňů. Ukončení prvního stupně souhlasí s ukončením základní školní docházky. Ukončení druhého stupně odpovídá ukončení úplného středního vzdělání. Na konci každého stupně čeká žáky forma veřejné prezentace a závěrečné vysvědčení.

Výhody naší nabídky.

Záruka odbornosti a kvalita pedagoga, finančně výhodná hodinová dotace, příprava na příjimací zkoušky na školy uměleckého zaměření nebo ke studiu na PF, prezentace na veřejnosti, účast na celostátních soutěžích, kulturní rozhled.