Tyto pokyny si můžete stáhnout také ve formátu PDF a vytisknout:

Podrobnější informace k ochraně zdraví a provozu v ZUŠ z ministerstva školství: