Rozvrh hodin učitelů

Rozvrh hodin učitelů
Zobrazit navigaci
Jméno učitele

Obor

Rozvrh hodin

Bedřichová Petra, dipl. um. housle, viola, komorní hra rozvrh hodin.pdf
Čekan Oto, dipl. um. pozoun, tenor, lesní roh, zobcová flétna rozvrh hodin.pdf
Mgr. Drábková Lucie, dipl. um. klavír, korepetice sboru, klavírní seminář rozvrh hodin.pdf
Fryč Jiří, DiS. kytara, elektrická kytara, komorní hra rozvrh hodin.pdf
Mgr. Homolková Marie klavír, korepetice, korepetice TO, klavírní seminář, PHV, hudební nauka rozvrh hodin.pdf
Hradecká Eva klavírní spolupráce rozvrh hodin.pdf
MgA. Chmelařová Klára klavír, sólový zpěv, korepetice
rozvrh hodin.pdf
MgA. Alice Janotová taneční obor rozvrh hodin.pdf
Karas Petr, DiS. klarinet, saxofon, zobcová flétna, komorní hra, hudební ateliér rozvrh hodin.pdf
Kopřiva Roman klávesy, trubka, hudební dílna rozvrh hodin.pdf
Mgr. Luhanová Pavla výtvarný obor rozvrh hodin.pdf
Lukeš Miroslav klarinet, saxofon, zobcová flétna, Taneční orchestr, orchestrální party rozvrh hodin.pdf
Matoušková Iva, DiS. zobcové flétny, příčná flétna rozvrh hodin.pdf
Mgr. Míčková Jaroslava klavír, klavírní seminář rozvrh hodin.pdf
Mgr. Miková Marcela koncertní sbor, přípravný sbor rozvrh hodin.pdf
Mráz Lubomír, dipl. um. klarinet, saxofon, zobcová flétna rozvrh hodin.pdf
Nováková Lenka, DiS flétna, zobcová flétna, komorní hra rozvrh hodin.pdf
Novotný Jan, dipl. um. bicí nástroje, souborová hra rozvrh hodin.pdf
Pelán Josef kytara rozvrh hodin.pdf
Mgr. Pilný Josef, DiS trubka, zobcová flétna, Dechový orchestr, hudební nauka rozvrh hodin.pdf
Reitmaier Pavel, dipl. um. klarinet, saxofon, flétna, zobcová flétna, Malá dudácká muzika, Keltský soubor rozvrh hodin.pdf
Mgr. Ředina Patrik kontrabas, dudy rozvrh hodin.pdf
Mgr. Říčařová Karla kytara rozvrh hodin.pdf
Markéta Schwarcová literárně dramatický obor rozvrh hodin.pdf
Mgr. Schwarzová Ivana výtvarný obor rozvrh hodin.pdf
Spišská Martina violoncello, kytara, příprava na studium rozvrh hodin.pdf
Srnka Pavel kytara, elektrická kytara, basová kytara rozvrh hodin.pdf
Mgr. Šabek Bohuslav korepetice TO rozvrh hodin.pdf
Mgr. Šabková Alena violoncello, hudební nauka rozvrh hodin.pdf
Šariská Václava, dipl. um. sólový zpěv, komorní zpěv rozvrh hodin.pdf
Mgr. Uhriková Dita výtvarný obor rozvrh hodin.pdf
Urbanová Blanka, Dis. výtvarný obor rozvrh hodin.pdf
Váchová Ivana akordeon, klávesy, komorní hra rozvrh hodin.pdf
Mgr. Vaščilková Petra, DiS. klavír, korepetice, klavírní seminář rozvrh hodin.pdf
Mgr. Vlčková Julie, DiS. housle, dudy, Dudácká muzika rozvrh hodin.pdf