Učitelé podle oborů

Učitelé podle oborů
Zobrazit navigaci

Učitelé podle oborů

Oddělení klavírní a pěvecké:

Jméno: Nástroje: E-mail: Rozvrh hodin:
MgA. Sečanská Novotná Klára – vedoucí oddělení klavír, sólový zpěv, hlasová průprava, korepetice zus.secanska@seznam.cz
Mgr. Drábková Lucie, dipl. um. klavír zus.drabkova@seznam.cz
Mgr. Homolková Marie klavír zus.homolkova@seznam.cz
Jandová Jindřiška klavír, korepetice zus.jandova@seznam.cz
Mgr. Míčková Jaroslava klavír zus.mickova@seznam.cz
Šariská Václava, dipl. um. sólový zpěv zus.sariska@seznam.cz Šariská Václava 
Mgr. Vaščilková Petra, DiS. klavír, korepetice zus.vascilkova@seznam.cz Vaščilková Petra 

Oddělení strunné a dud:

Jméno: Nástroje: E-mail: Rozvrh hodin:
Bedřichová Petra, dipl. um. – vedoucí oddělení housle, viola zus.bedrichova@seznam.cz
Baránková Marika, DiS. kytara zus.barankova@seznam.cz
Fryč Jiří, DiS. kytara zus.fryc@seznam.cz
Pelán Josef kytara zus.pelan@seznam.cz Pelán Josef
Mgr. Ředina Patrik Kontrabas, dudy zus.redina@seznam.cz  Ředina Patrik
Spišská Martina violoncello, kytara reditelka-zus-strakonice@cmail.cz Spišská Martina
Srnka Pavel kytara, el. kytara, basová kytara zus.srnka@seznam.cz Srnka Pavel
Mgr. Šabek Bohuslav dudy zus.sabek@seznam.cz Šabek Bohuslav
Mgr. Šabková Alena violoncello zus.sabkova@seznam.cz Šabková Alena
Mgr. Vlčková Julie, DiS. housle, dudy zus.vlckova@seznam.cz Vlčková Julie

Oddělení dechové dřevěné:

Jméno: Nástroje E-mail: Rozvrh hodin:
Lukeš Miroslav – vedoucí oddělení klarinet, saxofon, zobcová flétna zus.lukes@seznam.cz Lukeš Miroslav
Karas Petr, DiS. klarinet, saxofon, zobcová flétna zus.karas@seznam.cz Karas Petr
Mráz Lubomír, dipl. um. klarinet, saxofon, zobcová flétna zus.mraz@seznam.cz Mráz Lubomír
Nováková Lenka, DiS flétna, zobcová flétna zus.novakova@seznam.cz Nováková Lenka
Reitmaier Pavel, dipl. um. klarinet, saxofon, flétna, zobcová flétna zus.reitmaier@seznam.cz Reitmaier Pavel

Oddělení dechové žesťové a bicí: 

Jméno: Nástroje E-mail: Rozvrh hodin:
Mgr. Pilný Josef, DiS – vedoucí oddělení trubka, zobcová flétna zus.pilny@seznam.cz Pilný Josef
Čekan Oto, dipl. um. pozoun, tenor, tuba zus.cekan@seznam.cz Čekan Oto
Kopřiva Roman trubka zus.kopriva@seznam.cz Kopřiva Roman
Novotný Jan, dipl. um. bicí nástroje zus.strakonice@seznam.cz Novotný Jan
Zetek František trubka, tenor zus.zetek@seznam.cz Zetek František

Oddělení EKN a akordeon:

Jméno: Nástroje E-mail: Rozvrh hodin:
Kopřiva Roman – vedoucí oddělení klávesy zus.kopriva@seznam.cz Kopřiva Roman
Váchová Ivana akordeon, klávesy zus.vachova@seznam.cz Váchová Ivana

Pěvecký sbor:

Jméno: Nástroje E-mail: Rozvrh hodin:
Mgr. Miková Marcela
zus.mikova@seznam.cz Miková Marcela

PHV a hudební teorie: 

Jméno: Nástroje E-mail: Rozvrh hodin:
Baránková Marika, DiS. Přípravná hudební výchova zus.barankova@seznam.cz Baránková Marika
Karas Petr, DiS.  Hudební ateliér zus.karas@seznam.cz Karas Petr
Mgr. Pilný Josef Hudební nauka zus.pilny@seznam.cz Pilný Josef
Spišská Martina Příprava na studium reditelka-zus-strakonice@cmail.cz Spišská Martina
Mgr. Šabková Alena Hudební nauka zus.sabkova@seznam.cz Šabková Alena

Oddělení výtvarné:

Jméno: Nástroje E-mail: Rozvrh hodin:
PeadDr. Lískovcová Jarmila
zus.liskovckova@seznam.cz Lískovcová Jarmila
Mgr. Luhanová Pavla
zus.luhanova@seznam.cz Luhanová Pavla
Mgr. Schwarzová Ivana
zus.schwarzova@seznam.cz Schwarzová Ivana
Mgr. Uhriková Dita
zus.uhrikova@seznam.cz Uhriková Dita
Urbanová Blanka, Dis.
zus.urbanova@seznam.cz Urbanová Blanka

Oddělení taneční:

Jméno: Skupiny E-mail: Rozvrh hodin:
Knížková Anna 3. + 4. skupina zus.knizkova@seznam.cz  Knížková Anna
Sladová Zuzana 3. + 4. skupina zus.sladova@seznam.cz  Sladová Zuzana
Srnková Kateřina PTV, 1. a 2. skupina zus.volyne@centrum.cz
Srnková Kateřina

Oddělení literárně dramatické:

Jméno: Nástroje E-mail: Rozvrh hodin:
Mgr. Křešnička Ivan
zus.kresnicka@seznam.cz Křešnička Ivan