Malá dudácká muzika

Malá dudácká muzika
Zobrazit navigaci

Malá dudácká muzika P. Reitmaiera

Vznik tohoto souboru se datuje do roku 2013, ve kterém jej při naší ZUŠ Strakonice založila p. učitelka Julie Vlčková. Souběžně s tehdejší Dudáckou muzikou pod vedením p. učitele Bohuslava Šabka tak vznikla muzika postavená ze žáků téměř stejného věku a v tom je její  veliká síla a potenciál. O rok později se dudáckého souboru z důvodu odchodu p. uč. Vlčkové na mateřskou dovolenou ujímá p. učitel Pavel Reitmaier a vede ji do dnešních dnů. Muzika se za dobu svého působení dvakrát účastnila národní soutěže lidových souborů ZUŠ a v celostátních kolech obsadila vždy první místa. 

Soubor hraje písně z prácheňského regionu, ale i písně z jihozápadních Čech a snaží se pokračovat v udržování,   oživ ování, rozvíjení tradic a zároveň upevňování  vztahu k našim hudebním kořenům, tak jak se o to zasadili třeba pan Vojtěch Hrubý nebo Josef Režný. Samozřejmě i mnoho jejich dalších vrstevníků a pokračovatelů, následovníků. Muzika se za dobu svého působení účastní každoročně tradičních regionálních slavností a festivalů, stejně tak příjemných a vlídných akcí, třeba pro domovy důchodců. Navíc navštívila i zahraniční festivaly, například v Polsku nebo Bulharsku.