Literárně dramatický

Literárně dramatický
Zobrazit navigaci

Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor vznikl v roce 1988 pod vedením p.uč. Jany Fixové, která zaměřila svou práci na dramaticko - slovesnou práci. V roce 1994 nastoupil do školy p.uč. Ivan Křešnička, který založil oddělení loutkářské. Po jeho odchodu se opět vrátila práce oboru do původních kolejí. Od roku 2004 pracovala s dětmi p. učitelka Jiřina Lhotská, která přišla do Strakonic z Kralup nad Vltavou. Její žáci vzorně reprezentovali školu až do ústředních kol (Dětská scéna, Wolkerův Prostějov, Valmez).

Jiřina Lhotská  byla za svého působení na ZUŠ Strakonice předsedkyní krajské umělecké rady  literárně dramatického oboru a byla známa také jako lektorka dramatických seminářů.

Od února 2014 se do školy vrací Ivan Křešnička, který se zaměřuje zejména na loutkoherectví. Pod jeho vedením získávají žáci ocenění na krajských i celorepublikových přehlídkách, jako je „Dětská scéna“, Krajská přehlídka loutkových divadel „Skupovy Strakonice“ nebo „Loutkářská Chrudim“.

V tomto oboru se děti zdokonalí v mluveném projevu a rozšíří si slovní zásobu, práci individuální i v kolektivu. Získají kultivované vystupování, zkušenosti z vystupování na jevišti, zvýší se jim sebevědomí a sebejistota. Tento obor rozvíjí schopnost zobrazit lidské chování a jednání, schopnost vciťovat se do psychiky jiného člověka prostřednictvím rolí. Učí správným dechovým návykům, rozeznívat hlas v prostoru a pečlivě vyslovovat, vědomě používat mimiku, gesta a chápat svoje tělo jako nástroj nonverbální komunikace.

Dramatická výchova rozvíjí individualitu každého žáka a současně i kolektivní cítění a smysl pro týmovou spolupráci. Nabyté dovednosti využijí žáci ve všech profesích, kde je kladen důraz na dobré mezilidské vztahy.

22. 7. 2021

PŘIHLÁŠKA PRO NOVÉ ŽÁKY

Zájemci o studium na ZUŠ Strakonice mohou vyplnit přihlášku a následně budou kontaktováni ohledně dodatečných talentových zkoušek

Zjistit více